2018-1-HU01-KA102-047178
Zichy-s diákok külföldi szakmai tudásfejlesztése
2018/2019-es tanév

 

A 2018-2019-es tanév őszi és tavaszi időszakában iskolánk sikeresen pályázott Barcelonába a tanulók szakmai gyakorlati mobilitását segítő ERASMUS+ projekt keretében. A projekt folyamán 30 tanuló és 5 kísérő tanár töltött 3-3 hetet Spanyolország egyik legszebb tengerparti városában, Barcelonában 2018 október 28-tól november 18-ig és 2019 április 7-től április 27-ig.

A diákok az iskolában 4+1 éves művészeti szakgimnáziumi képzési rendszerben, grafikus, dekoratőr, mozgókép-és animációkészítő és művészeti és médiafotográfus szakokról lettek kiválasztva. Elsősorban a vizuális tervezés és a technikai médiumokat használó tanulók számára biztosítottak a fogadó munkahelyek tanulási lehetőséget. A legfontosabb célkitűzései a projektnek az idegen nyelvi környezetben megvalósítható szakmai tapasztalatszerzés és tudásfejlesztés és a hazaitól eltérő kulturális környezetben érvényesülés és helytállás voltak.

A tanulók és kísérőtanáraik beszámolóiból és személyes visszajelzéseiből kiderült, hogy a tervezett célok mind megvalósultak és egy nagyon sikeres mobilitási programot valósítottak meg.

 

A külföldi fogadó szervezetek megkeresésében és a projekt koordinálásában az 1CEBA (First Central European Benefit Association) és az ETEN (European Training and Education Network) munkatársai segítették újra munkánkat és a szervezési feladatok lebonyolításának nagy részét is nekik köszönhetjük.

A koordináló szervezetek segítségével sikerült Barcelonában a BAMOS irodájával felvennünk a kapcsolatot, akik biztosították tanulóink számára a kapcsolatfelvételt a munkahelyekkel és segítették a helyi közlekedés, a szálláshelyek és az étkezés lebonyolítását.

Ismét egy nagyszerű lehetőséget kaptak diákjaink, hogy kipróbálhassák magukat a valós munkavégzés területén és bizonyíthatták rátermettségüket a külföldi szakmai közegben is. A Barcelonai szakmai gyakorlati közegben elsősorban az új technikai megoldásokat, a megrendelőkkel folytatott szakmai kommunikációt helyezték előtérbe, de sokan tanulóink közül új technológiai tartalmakat is elsajátítottak a háromhetes külföldi mobilitási projekt során.

A gyakorlati munkavégzés mellett a kulturális információgyűjtés és élményszerzés is erősen meghatározta tanulóink programját, és egy olyan „világvárosban”, mint Barcelona ez nagyon jól sikerült. A mobilitási program teljes egészében mozgósította iskolánkat, és az itthon maradó tanárok és diákok is lelkesen segítették a kiutazó társaikat. A tanulás folyamatát is megerősítette az iskolánk tanulói számára a pályázat megvalósítása, fontosabbá vált és kihangsúlyozódott az idegen nyelvi kommunikáció szerepe a mobilitás miatt is.

 

Barcelonába a kiutazást az iskola szervezte. A távolság miatt repülőgéppel kellett utazniuk tanulóinknak, sokan közülük most ültek először repülőre, de nagyon jól sikerült mindkét út megvalósítása. A repülőút kétségkívül a legkényelmesebb és leggyorsabb módja volt a célállomás elérésének. A fővárosba vezető buszos utazás és a hazafelé történő út is gyors és hatékony volt. A jó szervezésnek köszönhetően – bár a mobilitás legfárasztóbb része kétségkívül ez volt – az utazás összessége jó élmény volt. A repülőút és reptéri rutin elsajátítása plusz ismeretekkel, tapasztalatokkal gyarapította a tanulókat. A barcelonai helyi közlekedés gyors, kényelmes és biztonságos volt. Az okos telefonok térképalkalmazásaival kiegészítve a vonalbérlet lényegében szabad mozgást biztosított a városon belül, s bár néha járatkimaradások, felújítások nehezítették a célba jutást, a diákok hamar feltalálták magukat és pár nap alatt magabiztosan közlekedtek. A Bamos munkatársai is nagyon sokat segítettek a kiutazás előtt és a projekt lebonyolítása folyamán is. Lefoglalták számunkra a szálláshelyeket már a projekt kezdetekor, megvették előre a helyi közlekedési bérleteket és javaslatot tettek az étkezések megrendelésének helyére is. A szálláshelyek ifjúsági szállók, hostelek voltak, ahol nagyon jó körülmények között lakhattak diákjaink és a kísérőtanáraik is. A tisztálkodási feltételek minden résztvevő számára kielégítően biztosítva voltak.

A konyha kicsit szegényesen volt felszerelve, de rendeltetésszerűen lehetett használni. A reggeliket a hostel biztosította. Az fő étkezést a szervező cég, a Bamos intézte, a hostel erre a célra biztosított hűtőszekrényét néhány naponta feltöltötte hűtött, gyorsfagyasztott készételekkel, a dobozokra ráírták a tanulók neveit, az étel érzékenység és allergiák miatt is. A menü változatos és jó minőségű volt, mindazonáltal egy idő után unalmassá vált mireliten élni. A szervező cég két vacsorát is szervezett két hétvégi időpontra egy helyi étterembe, ahol sikerült megtörni kissé a monoton menüt, ezt mindkét mobilitási csoport esetében megtették.

 

Diákjaink részvételét elsősorban a fogadó partner által biztosított munkahelyek és az azokat vezető munkáltatók, mentorok motiválták. A munkahelyeken tanulóink egyedül, párban vagy kisebb csoportban voltak beosztva. Azok számra, akik egyedül mentek a munkahelyekre, több önállóság jutott, a több fős csoportok viszont egymást tudták támogatni. A feladataiknak mindenki igyekezett megfelelni. Számukra elsősorban a munkaidő beosztása jelentette a leginkább szembeötlő különbséget. Szinte minden munkahely máskor kezdte és zárta a munkanapját. A munkához használatos technikai tudásuk megfelelő volt, sőt egyes feladatokat kitűnően oldottak meg. A programot lebonyolító Bamos Iroda munkatársai mindenben pontos eligazítást adtak tanulóink számára.

 

A diákok a mobilitás ideje alatt a szakmai képzésükhöz köthető tevékenységeket végeztek barcelonai cégeknél. Grafikai, dekorációs, fotós és reklámcégek biztosítottak munkát, amely a tanulók szakmai profiljaihoz igazodott. A főnök-beosztott viszonyok nem minden esetben voltak felhőtlenek, de ez így volt életszerű. A diákok többsége pozitív élményekkel gazdagodott a szakmai feladatok során, belekóstolhattak egy külföldi vállalkozás munkatempójába, követelményszintjébe, a határidős munkák okozta feszültségekbe, a kivitelezéshez szükséges szakmai módszerek megismerésébe, a csapatmunka szépségeibe. Ezekre a feladattípusokra a szakmai tanárok már előre felkészítették őket, amennyire ez lehetséges, így a diákok nagyszerűen helyt álltak, élményekkel, szakmai tapasztalatokkal gyarapodtak.

 

Az őszi kiutazó csoport résztvevői:

Csóri Adrián, Gyöngyi Viktor, Persa Viktória, Plavecz Ramóna, Sebestyén Zsófia, Szép Kata a 13. évfolyam grafikus tanulói, akik a végzős évfolyamukon kaptak lehetőséget a kiutazásra. A hetedik grafikus tanuló Szalóczy Tünde volt a 12. évfolyamból. A dekoratőr szakot négyen képviselték Barcelonában: Balogh Nóra, Buzás Patrik, Göncz Viktória és Jancsekity Anna a 13. évfolyamból.

A 12. évfolyamból Benedek Vilmos mozgókép-és animációkészítőként volt a mobilitási projekt résztvevője, és végül három animációs a végzős, 13. évfolyamból: Ladovics Leona, Orbán Tibor és Püspök Kata. A fiúk és lányok arányát is sikerült jól kiválasztanunk: 10 lány és 5 fiú vett részt a mobilitásban. Az ősszel kiutazó csapat kísérőtanárai Sárkics Eszter dekoratőr szaktanár és Németh Rudolf informatika tanár - és az iskola igazgatóhelyettese voltak.

 

A tavaszi kiutazó csoport résztvevői:

A művészeti és médiafotográfus szakról először Barcelonába pályázhattak tanulóink, akik Doma Kármen, Kovácsik Emese, Németh Olivér és Reichert Dominika voltak a 10. évfolyamból. A 10. évfolyamos grafikusokat Horváth Kitti, Karászi Georgina, Kovács Luca és Lakatos Tünde képviselte. A dekoratőr szakról ketten utazhattak Barcelonába: Bazsika Réka és Göde Bence a 10. évfolyamból. A legnagyobb létszámú szakmai csapat az animációsok voltak Barcelonában, 5 tanuló vett részt a programban a 10. évfolyamból: Bujtor Anikó, Csöndör Dominika, Molnár Virág, Nagy Emese Boglárka és Nuszpl Sára. A tavaszi csapatot a kiutazáskor Orbán Szilvia angol nyelvtanár és Vágner Mátyás, a fotográfus szak szakvezető tanára kísérte. Vágner tanár úr volt az, aki végig a tanulókkal volt a három hét alatt. Orbán Szilvia az első hét után hazajött és őt váltotta az utolsó hétre Dr. Vajdáné Farkas Nóra német nyelvtanár, aki Vágner tanár úrral közösen haza is kísérte a tanulókat.

 

Mind a két kiutazó csoport esetében kaptak a tanulók egy tanúsítványt a fogadó szervezet koordinátorától, amely formálisan igazolta a kint végzett tevékenységüket.

A teljes külföldi szakmai gyakorlatról a fogadó szervezetek segítségével Europass mobilitási bizonyítvány-igazolás is készült, amelyet a projekt végén átvehettek a diákjaink. A tanulók szakmai fejlődését, a teljesített feladataikat érdemjeggyel értékeltük a mobilitás után, mely bekerült az évközi jegyek közé (félévi jegybe vagy évvégi jegybe beszámítva), és a háromhetes gyakorlattal teljesítették a kötelező összefüggő szakmai gyakorlat követelményeit is, ezért nem kell már részt venniük a kötelező nyári gyakorlaton. Idegen nyelvi fejlődésüket a mobilitás előtt és után is megmértük OLS tesztek segítségével.

 

A szaknyelvi és szakmai kompetenciák is fejlődtek a diákok nagy többségénél, és a kint tanult csoportos és önálló tevékenységek is megerősítették őket ebben. Magabiztosabbá váltak, és önállóságra törekvésük is megerősítést nyert a külföldi tájékozódás és tömegközlekedés használata által.

A fogadó partnerek esetében, de leginkább a külföldi munkáltatók esetében is elismerést szerzett a magyar munkaerő hasznossága és maximalitásra törekvése, amelyet többször is dicsértek vendéglátóink. A projekt által elsősorban a tanulók szakmai magabiztossága és tudásfejlesztése valósult meg, amely kiterjedt a kommunikációjuk megerősítésében, a valós munkakörülmények jobb megismerésében. A mobilitás közvetetten hatott az iskolában tanulók tanulási szokásaira és a pályaválasztás és beiskolázásunk megerősítésére. Soha ilyen sokan nem jelentkeztek még a Zichy-be, mint a 2019-es felvételi évben, és ehhez hozzájárult a mobilitásban részt vevők pozitív élményeinek megismerése és terjesztése is. A mobilitásban résztvevő animáció szakos tanuló, Orbán Tibor készített egy kis videóklipet, amely a személyes élményeket próbálja bemutatni néhány percben.

A videó az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=hLAKG0ImrNo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR04phaXR5sGhmb8KMgj-V1dvB0hQbSHpYWavppzS8A6UA0xb_FaTlA0Zkg

 

Élő bemutatóval is elértük elsősorban iskolánk tanulóit, a leendő mobilitási programok résztvevőit. 2019. június 12-én délután kísérőtanáraink és a mobilitásban résztvevő tanulóink tartottak élménybeszámolót és projekt bemutatót, ahol a projektben résztvevők mellett, más évfolyamok és szakok tanulói, tanár kollégáink, és külsős érdeklődők, a tanulók szülei, barátai is jelen voltak. A projekt bemutatóról és annak tanulságairól a helyi sajtó (Somogyi Hírlap, Sonline) is beszámolt.

A sajtóban megjelent cikk linkje:

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/barcelonai-partikat-fotoztak-es-a-kulturaval-ismerkedtek-a-zichysek-1625822/?fbclid=IwAR30X66ENVAECGwldiMzlPCbbO0fEKwgk858X0P59Jwwty-cCU15W8YW-Qw

 

A projektzáró rendezvényen bemutatott prezentációkat az alábbi linkekre kattintva lehet megtekinteni:

Barcelona_beszamolo_Vagner_Matyas.pdf
Barcelona_beszamolo_Sarkics_Eszter.pdf
Barcelona_beszamolo_tanulok.pdf