Milánó
2019. 10. 20 -11. 10.

 

 

A projekt célja a külföldi, idegennyelvi környezetben való helytállás, a külföldi munkaerőpiaccal való ismerkedés, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzés volt.
Ezek a célok hiánytalanul megvalósultak, a diákok tapasztalatokra tettek szert mind a szakmai mind a nyelvi területen.

Iskolánk, az Erasmus+ pályázati programjának köszönhetően vehetett részt tanulóink külföldi gyakorlati felkészítésében. A 2019-2020. tanév őszén 15, szakgimnáziumi szakmai képzésben részt vevő textilműves, divatstílus tervező, mozgókép- és animációtervező és dekoratőr lány tanulónk kezdhette meg háromhetes szakmai gyakorlatát Milánóban, a divat fővárosában. Joó Szabolcs kollégámmal együtt láttuk el a kísérőtanári feladatokat. Jellemzően angol nyelven kommunikáltak tanulóink munkáltatóikkal és mi is az EVOLVO képviselőivel.

Az oda- és hazaút biztonságos és kényelmes volt. Szálláshelyünk a Camping Milano volt., a város peremén taláható kemping, amely könnyűszerkezetes elkülönített, jól felszerelt lakóépületekből állt. A szálláshelyen nem volt wifi, ez megnehezítette a tanulóinkkal való kommunikációt és a kötelező adminisztrációs feladataink ellátását. Mivel külön épületben laktunk és étkeztünk és tudtunk személyesen is találkozni, nagyon nehezen tartottunk fegyelmet, rendet. Sokszor kicsúsztak ellenőrzésünk alól a tanulók, és kihasználva ezt a helyzetet, éjszaka „megszöktek”, és elhagyták a kemping területét.

A helyi közlekedés átlagosan napi 4-5 óra utazást jelentett. Ennek következményeként, majdnem minden tanuló este ért vissza a szállásunkra. Az étkezésünk kielégítő és bőséges volt. Előre csomagolt készételek közül választhattunk, az EVOLVO munkatársai igyekeztek az ízlésünket és a változatosságot is figyelembe venni.

A szakmai gyakorlaton tanulóink változatos tapasztalatokról számoltak be. Egy-két példát leszámítva nem minden esetben ment gördülékenyen az együttműködés, voltak kommunikációs nehézségek is, de a munkáltatók mentalitása sem mindig volt tanulóbarát, és tanulóink sem mindig bizonyultak talpraesettnek. Ott volt a legkedvezőbb a helyzet, ahol nagyobb létszámú csoportot vállalt a munkáltató.

Több helyzetben szükség volt ránk, hogy kicsit moderáljuk a felek közti együttműködést. Ennek érdekében-előzetes telefonos bejelentkezés után meglátogattuk a munkahelyeket és váltottunk pár mondatot a munkaadókkal. Ezek a látogatások minden esetben javítottak a helyzeten. Utólag úgy értékelem, hogy ezeket a problémákat kulturális és temparamentumok eltérések okozhatták.

Programok
Leonardo da Vinci Museum
Natural Science Museum
Duomo
Naviglio
Pinoteca di Brera
Castello Sforcesco
San Abrooggio
Museo Novocento

Eredmények

Összességében rendkívül hasznos és tanulságos tapasztalat volt, hozzájárult tanulóink alkalmazkodóképességéhez, asszertivitásához, kommunikációs és nyelvhasználati sikerélményeket hozott, és pazar kulturális élményeket nyújtott ez a program, ha csak a város építészeti adottságaira és a szabadidőben meglátogatott múzeumokra gondolok.

 Bécs
2022. 04. 11 -04. 29.

A projekt fő célkitűzései közül a két leglényegesebb a magyar oktatási rendszeren és Magyarország határain kívül eső szakmai tapasztalat szerzése és az élő idegen nyelvi környezetben való helytállás voltak a diákok számára. Véleményünk szerint ezek maximálisan teljesültek a projekt megvalósulása során.

A külföldi kulturális környezet megismerését és a szakmai tapasztalatszerzést is megvalósították a pályázatban résztvevő kiutazó tanulók. Nem megvalósult célkitűzésről nem tudunk beszámolni.

Elsősorban az iskola szakmai vezetése készítette fel a belépő kiutazókat, akiket részletesen tájékoztatott a mobilitás programjáról. A felkészítésben részt vettek még a nyelvtanárok is, akik a kiválasztott tanulók részére segédanyagokat, a tanórákba is beépített szituációs gyakorlatokat biztosítottak. Ugyanilyen fontos szerepet játszottak a szakvezető tanárok és a tanulók szakmai gyakorlati tanárai, akik a mobilitás során felmerülő alapvető gyakorlati tevékenységeket is átismételték, gyakorolták a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásaikon. A felkészítő tevékenység hatékonyságát a kísérőtanárok elemezték elsősorban, akik erről tájékoztatták a tanulók osztályfőnökeit, idegen nyelv tanárait és szakmai gyakorlati tanáraikat is.

A Bécsbe vezető buszos utazás és a hazafelé történő út is gyors és hatékony volt. A jó szervezésnek köszönhetően – bár a mobilitás legfárasztóbb része kétségkívül ez volt – az utazás összessége jó élmény volt.

A projekt során az oda és visszaúttal adódtak kisebb nehézségek, ezek elsősorban a csomagok méretéből fakadtak, de a szállítást végző cég rugalmas hozzáállása segített megoldani ezt a problémát.

A bécsi helyi közlekedés gyors, kényelmes és biztonságos volt. Az okos telefonok térképalkalmazásaival kiegészítve a tömegközlekedés lényegében szabad mozgást biztosított a városon belül, s bár néha járatkimaradások, felújítások nehezítették a célba jutást, a diákok hamar feltalálták magukat és pár nap alatt magabiztosan közlekedtek.

A résztvevő diákok és tanárok visszajelzései összességében és túlnyomó részben rendkívül pozitívak voltak a bécsi út kapcsán: a szállás-ellátás-megfelelő útbaigazítás témakörtől kezdve, a munkahelyekkel való együttműködésen keresztül, egészen a résztvevők egyéni, szubjektív tapasztalatait bezárólag. A konyha kicsit szegényesen volt felszerelve, de rendeltetésszerűen lehetett használni. A kísérőtanárok szobája megfelelő volt, minimális bútorzata, de kényelmesen berendezve. A tisztálkodási feltételek minden résztvevő számára kielégítően biztosítva volt.

 

A hivatalosan szervezett programok mellett igyekeztünk a szabadidőt is színessé tenni kulturális programokkal. Ez elsősorban az ingyenesen látogatható látnivalók felkutatásával és meglátogatásával járt. Múzeumok, közgyűjtemények, városképi és építészeti jelentőséggel bíró építészeti alkotások megtekintése volt a célunk. Így találkozhattak a diákjaink a művészettörténet tanulmányaikból már ismert Raffaello, Monet, Georg Bazelitz, Robert Frank, Roy Lichtenstein, Gerhard Richter munkáival, valamint Hundertwasser építészetével.

 

A bécsi kiutazás során 2 dekoratőr szakos tanuló dolgozott a Möbelix nevű lakásfelszerelés és bútoráruház üzletében a vevőszolgálati és árulogisztikai területen. Ők 16 éves lányok, akik konkrétan szélesebb körben tudták a német nyelvet használni társaiknál. A másik 13 fős csoport a Sound-Move-Joy nevű kis start-up cégnél végezték a gyakorlatukat. 3 fotográfus (két lány és egy fiú), 4 mozgóképi- és animációkészítő, valamint 6 fő grafikusi feladatokat látott el a cég irodaházában.

Kiválasztásuk során intézményünk a következőket szempontokat igyekezett érvényesíteni: jeles vagy jó tanulmányi és – különösen kiemelkedő – szakmai előmenetel; jeles vagy jó idegen nyelvi készség, valamint a diákok szociális, együttműködési kompetenciáinak, általunk ismert személyiségbeli tulajdonságainak mérlegelése. A tanulók kiválasztásához egy pontozási táblázat segítségét is használtuk, amelyben a fent megadott szempontokat pontszám értékekké alakítottuk (1-5-ig, mint az érdemjegyek skáláján, de a 0 is szerepelt, mint érték).

Legerősebben a társas kompetenciák megerősítése jellemezte a tanulókat, mert a csapatban dolgozás élménye még közelebb hozta egymáshoz tanulóinkat. Szakmai készség-tudásuk nem erősödött nagyon erős mértékben, de az új feladatok és a megváltozott idegen környezet nagyon inspirálóan hatott rájuk. Az autonómia készsége az önálló tájékozódás és közlekedés elsajátításában nyilvánult meg, amelyet nagyon hamar megszoktak és nagyon élvezték. A projektben tervezett kompetenciák teljes mértékben fejlődtek tanulóinknál és személyiségükben megerősítést biztosítottak a külföldi gyakorlat során.

Elsősorban a résztvevő munkáltatókat kérdeztük meg, hogy milyen módon voltak elégedettek a tanulóinkkal. Az esetek legnagyobb részében nagyon pozitív választ kaptak kísérőtanáraink, és maximálisan elégedettek voltak diákjaink munkájával. A célkitűzések elérésének másik oldala pedig a tanulók elégedettségének mérése volt, amelyben az osztályfőnökök voltak partnereink, akik osztályfőnöki óráik keretében megbeszélték és értékelték tanulóikkal az átélteket, és ezáltal ösztönözték a további projektbe belépésre osztálytársaikat. A siker mértékét azoknak a tanulóknak a tanulmányi eredményei tükrözik, akiket a külföldi szakmai gyakorlat kizökkentett a megszokott kerékvágásból és sokkal jobb teljesítmény elérésére ösztönöztek a kint átélt élmények.