„AVAGY VIRÁG VAGY TE, HAZÁM IFJÚSÁGA?”

Amely azért jött létre
hogy eszközeivel és lehetőségeivel segítse az iskola nevelő-oktató munkáját, valamint a művészetpedagógiai munka infrastrukturális feltételeit biztosító szakműhelyeket megfelelő színvonalon működtesse. Műhelyek felszerelésére, berendezéseinek korszerűsítésére, az adott szakok szakfeladatainak eszköz- és anyagellátására. Kiállítások, szakmai bemutatók szervezésére, cserekapcsolatok ápolására, közös művészeti tevékenység működtetésére alkotótáborok és közös kiállítások formájában.

Az alapítás ideje: 2009. május 20.

Célja és feladata

Az iskola tanulóinak oktatásával, nevelésével összefüggő szakmai programok, képzési formák egyszeri anyagi támogatása. A művészeti képzés feltételeit biztosító szakműhelyek felszerelése, korszerűsítése.

Formái:

·         tehetséges tanulók részére tanévenként egyszeri alkalommal személyre szóló, pénzbeni támogatás juttatása eszköz- vagy anyagvásárlás céljára,
·         szakmai tanulmányút támogatása,
·         tanulmányi kirándulások, tárlatlátogatások támogatása személyre szóló, egyszer adható útiköltség hozzájárulás formájában,
·         szakmai táborok támogatása,
·         szakmai teljesítmény egyéni vagy csoportos jutalmazása pénz- vagy tárgyjutalom formájában,
·         jutalom (tanulmányi-, kulturális-, sportversenyeken elért teljesítményekért)
·         műhelyfejlesztések, műhelyek korszerűsítésének támogatása,
·         új műhelyberendezések beszerzése, eszközök vásárlása,
·         műhelyek anyagellátásának támogatása,
·         belföldi és külföldi kiállítások szervezéséhez, a kiállítási tárgyak, anyagok és eszközök szállításához, szaktanárok és diákok utaztatásához szükséges többcélú jármű beszerzése és üzemeltetése.

Működése

Működését kuratórium irányítja és felügyeli, melynek jogkörét az alapító okirat határozza meg.

Az alapítvány

Neve:                                    „Műhelyek és Mesterségek” Alapítvány

Adószáma:                            18786930-1-14

Nyilvántartási száma:          3234

Postacíme:                            Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium;
7400 Kaposvár, Szántó u. 11.

Telefon:                                82 / 527-340

Számlavezető bank:            K & H Bank Zrt.  390. sz. Kaposvári Fiók;
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.

 

Számlaszám:                                   10403909-50514856-52501010

Az Alapítvány magán- és jogi személyektől adományt, anyagi támogatást elfogad.

A támogatásról az Alapítvány kezelője igazolást ad.