Iskolánknak több nemzetközi kapcsolata van. A legrégebbi a pozsonyi művészeti szakközépiskolával jött létre. Ez évekig közösen szervezett nyári alkotó táborokban valósult meg és ez Kaposvár testvérvárosának, a Báth-i művészeti szakközépiskola társulásával Comemius iskolai együttműködési projektként folytatódott.


Az 1999-ben kezdődő három éves projekt címe: "Vizuális művészetek az ezredfordulón - reflexiók és látomások". Az együttműködések és tevékenységek kapcsán arra kerestük a választ hogy mi módon lehet elősegíteni a kölcsönös megértését, elfogadását a három különböző hagyományon alapuló társadalomnak, a kultúrának; ezen belül a szűkebb környezetnek - a múlt, melyet hordozunk, a jelen cselekedetein, alkotásain keresztül hogyan határozhatja meg jövőnket. Legfőbb összekötő kapcsunk a vizuális nyelv, melynek megértése, használata azonos alapokon nyugszik. A vizuális kommunikáció következő ágait helyezzük előtérbe: rajz, grafika, kerámia, üvegművészet és textília. Ezeket mindhárom iskolában tanulják a diákok

A projektben részt vett intézmények:
Zichy Mihály iparművészeti SZKI
City of Bath Colleg
Skola Úzitkového Vytvarnictva Jozefa Vidru

A projektet három évre terveztük mindegyik év közös kiállítással zárult. A záró kiemelkedett a többi közül. A projekt összefoglaló bemutatkozása volt ez, amihez előadások kapcsolódtak és katalógust készítettünk az együtt elvegzet munkáról. A projekt lezárását követően a szófiai művészeti középiskola belépésével folytatódik a közös munka.

Egy másik 2003-as évben induló nemzetközi projektunk a Svéd Örebro városában található Virginska skolan-nal jött létre. A Leonardo program keretében Svéd diákok töltenek nálunk három hetet a szakmai képzésben. Szaktanáraink csereprogram keretében teszten egy egyhetes látogatást tettek Svédországban. A projekt címe: "Együttgondolkodás Európáról és régiókról, városokról".